ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រណាំង​កង់​ពិភពលោក នៅ​តំបន់ឆ្នេរ​កម្ពុជា នា​ដើមឆ្នាំ​២០២០ នឹង​ក្លាយជា​ផលិតផល​ទេសចរណ៍ដ៏​ធំ​ថ្មី​មួយ ប្រចាំឆ្នាំ​សម្រាប់​តំបន់ឆ្នេរ​ – CEN