ស្លាប់​មនុស្ស​៤​នាក់​ទាំង​ព្រឹក នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ដោយ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ – CEN