ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ​នៅតែ​បន្ត​នាំ​ជ្រូក​ពី​វៀតណាម តែ​​មន្ទីរ​កសិកម្ម​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ ច្រានចោល​ព័ត៌មាន​នេះ​ – CEN