រឿង​ស្នេហ៍​ដូច​ក្នុង​សុបិន្ត​ស្មាន​ពុំ​ដល់​ថា លើ​លោក​នេះ​មាន​ចំណង​ស្នេហ៍​គួរ​ឲ្យ​រំភើបចិត្ត​ដូច្នេះ​សោះ​ – CEN