ពិរុទ្ធជន​ម្នាក់​ជា​ជនជាតិ​ចិន ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​តុលាការ ពី​បទ​ឃុំឃាំង​មនុស្សខុសច្បាប់​ – CEN