បញ្ជូន​ជន​បរទេស 2 នាក់​ទៅ​តុលាការ ករណី​ជួញ​លិខិតឆ្លងដែន​ខុសច្បាប់​ – CEN