ញាក់សាច់! នារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ល្បីថាស្លាប់ដោយចូលច្រៀង KTV ស្រែកឡើងតុងខ្ពស់ពេក ប៉ុន្តែ វេជ្ជបណ្ឌិតថាមកពី…. – CEN