រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម អំពាវនាវ​ឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​វិស័យ​ឯកជន ចូលរួម​គាំទ្រ​កីឡា​ប្រណាំងទូក​ប្រពៃណី​ខ្នាត​អន្តរជាតិ ឬ «​ទូក​នាគ​» នៅ​កម្ពុជា​ – CEN