ទោះ​អា​មេ​រិច​ស្នើប្រេ​ស៊ីល​បញ្ជាក់វិញថា គ្មាន​ការហាមឃាត់​ប្រព័ន្ធ 5G របស់ ​Huawei នៅ​ទឹកដី​ខ្លួន​ទេ​ – CEN