ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់ ផឹកស្រា​ស្រវឹង ចុះ​មុជទឹក​អាង ក្នុង​សណ្ឋាគារ ប៉ា​រ៉ា​ឌី​ស​អង្គរ​វិឡា លង់ទឹក​ស្លាប់​ – CEN