គ្មាន​ពុល​នំ​បញ្ចុក ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ហូប​នំ​បញ្ចុក​សាមគ្គី ដូច​បណ្ដាញ​សង្គម​ចុះផ្សាយ​នោះទេ​ – CEN