រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បាន​ចុះ​កាត់​ខ្សែបណ្តាញ​ផ្សេងៗ នៅ​តាម​បង្គោល​ភ្លើង ដែល​គ្មាន​របៀបរៀបរយ​ – CEN