ប្រកាស​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​បណ្តោះអាសន្ន​ម៉ាស៊ីន ទូទាត់​ប្រាក់ តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក នៅលើ​រថយន្តក្រុង​ – CEN