២​នាក់​ប្តី ប្រពន្ធ បាត់​ខ្លួន​ជិត​១០​ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបើកលុយពីធនាគារ​ ABA ថ្លៃ​លក់​ដី​ – CEN