លោក​នៅ សាត ប្រធាន​ភូមិបាល​ស្រុក​កណ្ដាលស្ទឹង ខេត្តកណ្ដាល ត្រូវ​តំណាង​អយ្យការ ចោទ​បទ​សមគំនិត​ក្នុង​អំពើ​ក្លែងបន្លំ ប្រើប្រាស់​លិខិត និង​លួច​លក់​អចលនវត្ថុ ដែល​មិនមែនជា​របស់ខ្លួន – CEN