ភ្លៀង​ធ្លាក់​ខ្លាំង​នៅ​ចិន បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស ១៦​នាក់​ស្លាប់ និង ១២​នាក់​បាត់​ខ្លួន​ – CEN