ក្បាល​ចចក​អាយុកាល ៤០.០០០​ឆ្នាំ ត្រូវ​គេ​រកឃើញ​នៅ​ក្រោម​ស្រទាប់​ទឹកកក និង​នៅ​មាន​ទម្រង់​ល្អ​ដដែល​ – CEN