លោក​ហ៊ុន ម៉ា​នី ត្រូវ​ប៉ូលិស​ផាកពិន័យ ដោយសារ​បើករថយន្ត ខុសច្បាប់​ចរាចរណ៍​ – CEN