កំណើនភ្ញៀវទេសចរ​​ថយចុះ គឺ​ដោយសារតែ​មន្ត្រី​មួយចំនួន នៅ​ច្រក​ប៉ោយប៉ែត ជំរិត​ពី​ភ្ញៀវទេសចរ​ – CEN