មន្ដ្រីជាន់ខ្ពស់​សុខាភិបាល​ថា វិស័យ​សុខាភិបាល​នៅ​កម្ពុជា មិន​អន់​ខ្សោយ​ដូច​គេ​និយាយ​នោះទេ បើ​អន់​មែន​គ្រប់គ្នា​មិន​អាច​រស់​បាន​ឡើយ​ – CEN