អត់ការងារ​ធ្វើ​! បុរស​ឥណ្ឌា​ម្នាក់ ជាប់គុក​មួយជីវិត​លេង ដោយសារ​បង្កើត​ការ​ប្លន់​យន្តហោះ​ក្លែងក្លាយ​ – CEN