អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​២ ប្រតិបត្តិការ​ជួសជុល​ផ្លូវ​២​ខ្សែ ប្រវែង​២១៨​គីឡូម៉ែត្រ ចំណាយ​២០​លាន​ដុល្លារ​ – CEN