អ្នក​តវ៉ា​ហុងកុង​រាប់ពាន់នាក់ ត្រៀម​ខ្លួន​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ជាមួយ​រដ្ឋាភិបាល​ជុំវិញច្បាប់​ធ្វើ​បត្យាប័ន ​ដ៏​ចម្រូងចម្រាស់​ – CEN