ប្រជាពលរដ្ឋ​សហគមន៍​តា​តុ​ក ស្នើសុំ​អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​កាត់​ឆ្វៀល​ដី​ចេញ​ពី​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រឡាយ ០៣ អភិវឌ្ឍ​នៅ​នឹង​កន្លែង​ – CEN