ឃាតករ​លាក់​មុខ សំណល់​ពី​សង្គ្រាម ជា​ប្រភេទ​គ្រាប់បេ សម្លាប់​យុវជនម្នាក់ នៅ​ខេត្ត​ប៉ៃលិន​ – CEN