ធ្លាក់​យន្តហោះ​យោធា​នៅ​វៀតណាម សម្លាប់​អ្នក​បើក ២​នាក់​ – CEN