អគ្គិសនី​កម្ពុជា បាន​វិនិយោគទុន​ជិត ៤០០​លានដុល្លារ​អាមេរិក លើ​រោងចក្រ ៤០០​មេ​ហ្កា​វ៉ា​ត់ HFO/LNG នៅ​ជិត​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN