រកឃើញ​សំបុក​ពងក្រពើ​ត្រី​ចំនួន ៤៨​ពង ដែល​ជិត​ផុត​ពូជ នៅ​ត្រពាំង​ចំនួន​ពីរ តាម​ប្រព័ន្ធ​ដងព្រែក​ស្រែអំបិល​ – CEN