ចាប់ខ្លួន​បុរស​អានិកជន​ខ្មែរ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ម្នា​ក់ ដែល​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំញៀន​ហួស​កម្រិត កាន់​កាំបិត​បុ​ង័​តោ​ចូល​ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​វាយបំផ្លាញ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ – CEN