សមត្ថកិច្ចចម្រុះបង្ក្រាបទីតាំងស្តុកឈើពីរកន្លែង ក្នុងឃុំញ៉ាង – CEN