ឃុំខ្លួន​ស្ត្រី​ឃាតករ​សម្លាប់​មិត្តភក្តិ​ដោយ​កាប់​ចិញ្ច្រាំ ដាក់ពន្ធនាគារ​ព្រៃ​ស​ – CEN