អ្នក​ដឹកឈេី​តាម​ម៉ូតូស្លាប់ ​ដោយសារ​ឈើ​សង្កត់ពីលើ​បែកក្បាល​ – CEN