បណ្ដាញ​សហគមន៍​ព្រៃ​ឡង់​ ស្នើ​អាជ្ញាធរ​ពាក់ព័ន្ធ​ចាត់វិធានការ​ជាបន្ទាន់​ស្រប​ពេលដែល​ការកាប់​ឈើ​ក្នុង​តំបន់​ព្រៃ​ឡង់​មានការ​កើនឡើង​យ៉ាងខ្លាំង​ – CEN