បញ្ជូនមន្ត្រីនគរបាល​ម្នាក់​បម្រើការនៅអង្គភាពមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទៅតុលាការ​ ករណីបង្ក្រាប គ្រឿងញៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្ត រ៉ក់​ – CEN