អា​មេ​រិច​បញ្ជូន​ទ័ព ១.០០០​នាក់​ទៀត​ ទៅ​ម​ជ្ឍិ​ម​បូព៌ា ក្រោយ​ភាព​តានតឹង​កើនឡើង​ខ្លាំង​ជាមួយ​អុីរ៉ង់ – CEN