ការ​លូកដៃ​ខុសច្បាប់​របស់​អ្នកនយោបាយ​កូរ៉េ​លើ​រឿង​ CAMKO CITY ​កាន់តែ​ធ្វើ​ឲ្យ​​មាន​ភាព​ស្មុ​គ្រ​ស្មាញ – CEN