ប្រជា​សហគមន៍​ជនជាតិដើម​ភាគតិច​ខេត្តមណ្ឌលគិរី បាន​អះអាងថា មាន​ក្រុមហ៊ុន​ដី​សម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច​ចំនួន​៣ នៅ​ស្រុក​កោះ​ញ៉ែ​ក កំពុង​ប្រមូល​កាប់​ឈើ​ខុសច្បាប់​ – CEN