ឈេីប្រភេទចម្រុះ ៥៤​ កំណាត់ ​ឈ្មួញ​បានប្រមូល​ដឹកតាមមធ្យោបាយគោយន្ដ​យកម​កលាក់ទុកក្នុងដីឡូមួយកន្លែង​ ត្រូវសមត្ថកិច្ចបង្រ្កាប – CEN