ពូកែ​ខាង​អី ស្លាប់​ខាង​នឹង​! បុរស​ម្នាក់​អោយ​គេ​ចងច្រ​វ៉ាក់ និង​ខ្សែ រួច​ដាក់​គាត់​ក្នុង​ទន្លេ ប៉ុន្តែ​ភ្លាត់ស្នៀត​រំដោះខ្លួន​មិនបាន​ (វីដេអូ) – CEN