មុននេះ បាន​ផ្សាយ​រឿង​បួងសួង​សុំ​ភ្លៀង​របស់​រដ្ឋមន្ត្រី​អ៊ីស្រាអែល ឥឡូវ​គាត់​ធ្វើ​មែន​! – CEN