ស្រមើ​ស្រ​មៃ​និង​ការច្នៃប្រឌិត តែ​ការពិត​គឺ​ធម្មតា​ (វីដេអូ) – CEN