គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​វាយប្រហារ​ខេត្ត Sichuan របស់​ចិន​បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់ និង​របួស​ជាង ១០០​នាក់​ – CEN