ជង់​មិន​ភ្លេច​កុក ! បុរស​ជើង​ខ្លាំង​ប្រចាំ​ភូមិ អុកឡុក​កន្លែង​រាំវង់​​បុណ្យដារលាន​ កាលពី​៥​ឆ្នាំមុន ឥឡូវ​ជាប់​ខ្នោះ​ – CEN