បណ្តាញ​សង្គម​ថា បុរស​សម្បុរ​ខ្មៅ​ម្នាក់​សង្ស័យ​ជា ថៅកែ​ក្លឹប​កម្សាន្ត​លុ​ច្ស​សារី​ – CEN