ព្រះមហាក្សត្រ ចេញ​ព្រះរាជក្រឹត្យ​បញ្ចប់​មុខតំណែង​លោក ថៃ នរៈ​សត្យា ពី​រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​វប្បធម៌​ – CEN