ប្រធានាធិបតី​ចិន ស៊ី ជិន​ពីង កំពុងធ្វើដំណើរ​ទស្សនៈ​កិច្ច​ដ៏​កម្រ​ទៅ​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN