កូរ៉េខាងត្បូង​នឹង​បញ្ជូន​អង្ករ ៥០.០០០​តោន អោយ​កូរ៉េ​ខាងជើង ​ដែល​កំពុង​ជួប​បញ្ហា​គ្រោះរាំងស្ងួត – CEN