ករណី​ភ្លើង​ឆេះ​ផ្ទះ​លោក​មាស​នី បណ្ដាលមកពី​ទុស្សេ​ចរន្ត​ខ្សែភ្លើង​ផ្ទះមួយ​ផ្សេងទៀត ហើយ​ឆាបឆេះ​ឆ្លង​រាលដាល​មក​ឆេះ​ – CEN