លិខិត​មិត្ត​អ្នកអាន ​៖ ប្រជុំ​ច្រើនលើក ប៉ុន្តែ​នៅតែ​អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ដោះស្រាយ​មិន​ចេញ​រឿង​គំនរ​សំរាម​ – CEN