បង្ក្រាប​គ្រឿងក្នុងជ្រូកខូចគុណភាព ជាងកន្លះតោន នាំចូល​ពីប្រទេស ថៃ​ – CEN